UC Browser 9.4.1 Phiên Bản Chính Thức Cho Java

Chức năng mới ?


1. Càng có nhiều mẫu điện thoại đã được hỗ trợ để xem Youtube
2. Lỗi tự động đăng xuất ở một số website đã được sửa và khắc phục như Facebook


3. Kích thước cài đặt nhỏ hơn, tốc độ khởi động lại nhanh hơn


4. Các mẫu điện thoại cảm ứng có thể xem trước ảnh được upload


5, Khi ngôn ngữ được thiết lập tiếng Anh làm mặc định, người dùng sẽ được đề nghị chuyển sang ngôn ngữ của bạn.


6, Bạn có thể sao chép văn bản, chẳng hạn như thông tin phiên bản, từ trang Giúp đỡ.


Với các chủ đề mới được đưa ra, hy vọng bạn sẽ thích chúng!

Dường như quá trình load trang, download file, UC Browser thường xuyên hỏi truy cập dữ liệu? Đừng lo, hãy tải phiên bản Sign này bằng trình duyệt máy và cài TRUY CẬP MẠNG và TRUY CẬP DỮ LIỆU thành LUÔN ĐƯỢC PHÉP nhé! DOWNLOAD SIGNED
Bài trướcBài sau
down1 TẢI VỀ MIỄN PHÍ | Fix link (461.2 KB | 1551 lượt tải)

Bạn cần ĐĂNG NHẬP thấy link miễn phí. Click vào Tôi không phải là người máy => Get link< để tải tập tin nhé
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Williamdef: Thank you for the site, it truly is filled with so much useful info. Reading this .
https://yandex.ru/collections/card/5bd0d5c946db5800db548fd3/
https://yandex.ru/collections/card/5bdbfcb7f070cf0068bc2a65/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0b4991fe66d0067850f9a/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4118a3a86bf3257b2c3e4/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd5ba0cd7496004df608f4/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb4ebcdba5150048d24172/
https://yandex.ru/collections/card/5bda0b0996e2c900325d424c/
https://yandex.ru/collections/card/5bdafc7072221400587825a0/
https://yandex.ru/collections/card/5bd059c1ea4b1000b7986725/
https://yandex.ru/collections/card/5bda2c61a1828f006b182697/
https://yandex.ru/collections/card/5bcce139145a380083af3d64/
https://yandex.ru/collections/card/5bccdb9b3bf6440089f1eb2e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd98ec868d69d00599564ec/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2c77d145a3800b9b6f174/
https://yandex.ru/collections/card/5bcef676f0d00a009ce65978/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd80292558e20046fc9df6/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6bce72628a2ba72d50bdd/
https://yandex.ru/collections/card/5bd97820eeb4ef004a75d593/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5f060cd7496410dcdb289/
https://yandex.ru/collections/card/5bd228f5bfe06a007727d2c3/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0ab03ad792600be48bf7d/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2c51d5a2978006ff44e1c/
https://yandex.ru/collections/card/5bd23179d87d1100e26a34b6/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0d79aad792600e648d422/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd96e74c7091006c45108d/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2eb8a3b0a86c34c62d506/
https://yandex.ru/collections/card/5bdbf02da1828f006b186c5e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6e160a947ccba57d4e9b1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6dc8ebfed7bc8fcc421d5/
https://yandex.ru/collections/card/5bce17ef72221470a40e4592/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd5f9e24e06c0057b51e8b/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdf72fd87d111340cd19e8/
https://yandex.ru/collections/card/5bd485e52628a2ba60d4de0b/
https://yandex.ru/collections/card/5bd48f9d46db58840a32af46/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5b0424c70916e4654e87d/
https://yandex.ru/collections/card/5bdac7efd41edd007d2ba64e/
https://yandex.ru/collections/card/5bcddd7ba1828f00c185d798/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd6647a947cc0055b49aa0/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4a01e0c7d12cef397f026/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb68a6c86320003b57366d/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb523bd41edd0085eba83b/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0b5ee2be607006ee8a0bf/
https://yandex.ru/collections/card/5bd68a7b46f4bc0083b60953/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5c99f5a2978002f8bb262/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb1cc855854d006dabb7d0/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb7b31a897ed0048f20795/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb3a14eeb4ef004b8cb924/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0ce73ad792600c648d15a/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6e97c372f41c87e064719/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2271f8953bd0083fc3467/
AntonNoila: I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The brave man is he who overcomes not only his enemies but his pleasures”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

https://yandex.ru/collections/card/5bd0244d46db5800d66664b7/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdb74c1fe66d00813607e5/
https://yandex.ru/collections/card/5bcd7e625a2978006c4db319/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9a4d751bbf2007f038b28/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdcb42d87d111334cd0dc1/
Michaelincef: I apologize for off-topic, I am considering about building an enlightening site for college students. Will probably start with publishing interesting facts such as"The world's youngest parents were 8 and 9 and lived in China in 1910."Please let me know if you know where I can find some related information such as right here

https://yandex.ru/collections/card/5bd083eb9296d200d93fd812/
https://yandex.ru/collections/card/5bd68b7cea4b10049cc86e22/
https://yandex.ru/collections/card/5bd437f22628a2ba7ed4d898/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdad2f1fe66d007a2dd738/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9fad4145a380030d807ff/
https://yandex.ru/collections/card/5bdc2d7d11d9cf0074db8b81/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9b3ca3a86bf3241b4d89d/
https://yandex.ru/collections/card/5bccf59be35fe800c772a625/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6cd9df3bc88584b499fcb/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb7ab411d9cf00797b3806/
https://yandex.ru/collections/card/5bd42b73ea4b10049cc6ec4e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd57f3258c4172616f8ea95/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9e0bca897ed0032a31122/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9718c58c417261cfa3b1b/
https://yandex.ru/collections/card/5bd59bf558c4172600f8f8ba/
https://yandex.ru/collections/card/5bda5d82a1db6400424a9fc1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0d89d3a86bf00bd0b4f8d/
https://yandex.ru/collections/card/5bcef1d7ea4b1000b60a2780/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd5e4ecd7496007b4a6bc8/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5d3ffbfe3dfe9f8a3fa2a/
https://yandex.ru/collections/card/5bdda4d8bfe3df002e23df5e/
https://yandex.ru/collections/card/5bdafbd9722214006c6b4626/
https://yandex.ru/collections/card/5bd21d399e2e9f00812c1aa7/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdcac746db5800c1681abe/
https://yandex.ru/collections/card/5bcef241a1828f00bf85f47e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0e881e35fe800e1070681/
https://yandex.ru/collections/card/5bd99b2cc9dc7063dc1c518c/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0e204a947cc00bbbf7a54/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd7d67d41edd0073398037/
https://yandex.ru/collections/card/5bccc0e0145a380093af2eb8/
https://yandex.ru/collections/card/5bddacdac86320002f43849f/
https://yandex.ru/collections/card/5bd702288953bd006b5e06af/
https://yandex.ru/collections/card/5bddde18a947cc006af8339d/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4aa4ecd74964113cd4329/
https://yandex.ru/collections/card/5bcedb8ed193a000edbb93ee/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb1149d41edd00718fdb28/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9923b9d87120085faf2eb/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb5bf9f3bc880040b1c373/
https://yandex.ru/collections/card/5bd499b5ea4b10048cc74497/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd93922628a2006504e261/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2e35f467d080068da70ca/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd758d3bf6440056b6bd5c/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb79d01bf2ad006e55a4a3/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9ecb9ea4b100085df6270/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9bd6f1bf2ad007a658161/
https://yandex.ru/collections/card/5bdc259ea1db640045696bee/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb317c46db58002cac2238/
https://yandex.ru/collections/card/5bdab98146db580030a69fe4/
https://yandex.ru/collections/card/5bda028f68d69d0066f9b867/
https://yandex.ru/collections/card/5bd42dddea4b100483c6f16f/
Tylerpluby: I am sorry for off-topic, I'm considering about making an instructive web-site for students. Will possibly begin with posting interesting information such as"One in eight million people has progeria, a disease that causes people to grow faster than they age."Please let me know if you know where I can find some related info like here

https://yandex.ru/collections/card/5bd6dc11c9dc7063d41b1f5f/
https://yandex.ru/collections/card/5bd98c2a24e06c00633bdeda/
https://yandex.ru/collections/card/5bdac90fd87d11002f3c3330/
https://yandex.ru/collections/card/5bd47d090c7d12cebd97ebfa/
https://yandex.ru/collections/card/5bd22ee4d87d1100dc6a30cd/
https://yandex.ru/collections/card/5bdc1b1c3bf6440065bd2d0b/
https://yandex.ru/collections/card/5bdaec529d8712004be64d3d/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb1c15de9cba003580f8c1/
https://yandex.ru/collections/card/5bcf12898ba14a00ddbe9fec/
https://yandex.ru/collections/card/5bd976abeeb4ef0049d8b6c6/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6879acf25b6007a881bbb/
https://yandex.ru/collections/card/5bd09c5f3f55aa00cb6bf936/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9c9e324e06c005bb39897/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9cb978ba14a002d991bc5/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd89223a86bf0049c12c8d/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6bad4ea4b100490c8a895/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb6d8f9d87120048e6364e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd239a458c41700dd8d1e05/
https://yandex.ru/collections/card/5bcd9359cd749600bbb19544/
https://yandex.ru/collections/card/5bda6e7ac9dc700041d6a04e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd98a658f4411006e4b0cb6/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5e50954022ec8cf1c684d/
https://yandex.ru/collections/card/5bcdd9db8f441100c9338c7b/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5ef0146f4bc002d839939/
https://yandex.ru/collections/card/5bda37d1eeb4ef003c5a127e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0ad042be607006bc0787e/
https://yandex.ru/collections/card/5bda4761cd74960081764847/
https://yandex.ru/collections/card/5bda12f4145a38004599e3b7/
https://yandex.ru/collections/card/5bd402d6ad79265183a89a99/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb6f93d87d110038b1470c/
https://yandex.ru/collections/card/5bd44eb81fe66d00707e5925/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0d8408f441100c78d9c56/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5aae59e2e9f0069f9a46a/
https://yandex.ru/collections/card/5bd412bf5a2978002dc7ff3e/
https://yandex.ru/collections/card/5bcec46ecd749600cdb203a8/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4982f46db5883ce32b3b1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6a261cd749640fbcde2af/
https://yandex.ru/collections/card/5bced3e5145a380083afdb10/
https://yandex.ru/collections/card/5bd57dad46db5883d432fa70/
https://yandex.ru/collections/card/5bd407e29e2e9f0082a6f367/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4902bf3bc88584b48edf7/
https://yandex.ru/collections/card/5bd403c2f4c3c9cbe3340d68/
https://yandex.ru/collections/card/5bdade3851bbf200679ef2ec/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb3d1b4913c70068bc19f2/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9d210f070cf0066028f17/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd5ceb9d8712003e7f4cdb/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd72a1d87d11003a90a3b3/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd8c811bf2ad008182f5ce/
https://yandex.ru/collections/card/5bcedade4c7091009b29b7eb/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0659df0d00a009ce68947/
SammySosop: Searching for optimal essay writers | Check out quite possibly the most trustful essay creating providers feedback and obtain your savings!

https://yandex.ru/collections/card/5bd605432be607002cdc764f/
https://yandex.ru/collections/card/5bd22010467d08007a3e7528/
https://yandex.ru/collections/card/5bd40fdad87d11442c37b333/
https://yandex.ru/collections/card/5bda31cc3bf64400597b0061/
https://yandex.ru/collections/card/5bdb4d581bf2ad006f621eab/
https://yandex.ru/collections/card/5bcedc8ed87d11133acd6686/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6ca32c9dc7063fd1b1d1f/
https://yandex.ru/collections/card/5bdbef6ad41edd006dbf3a93/
https://yandex.ru/collections/card/5bddc5e7ad7926003eaf4ff8/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0a19661bce400db5057e3/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd92619d87120047af2591/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5e2aa58c4172632f91a44/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9feb13a86bf0031501dba/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6b187ea4b100492c89162/
https://yandex.ru/collections/card/5bdaf970f3bc88003d09b868/
https://yandex.ru/collections/card/5bd98c49ad79265185adc086/
https://yandex.ru/collections/card/5bd448d5c9dc7063ce1a121e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd47fa9d8b7b9dcc6e146e1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd4270fa47073c4a0b26cb1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6872d8f4411bff2e27d4f/
https://yandex.ru/collections/card/5bda1726dba5150040f27d37/
https://yandex.ru/collections/card/5bce1698a1828f00b785dfa0/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd9d2546db580030a791dd/
https://yandex.ru/collections/card/5bd5e7dccd74964109cdaabc/
https://yandex.ru/collections/card/5bdc24ef145a38002d18fee1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd407d18953bd007db10735/
https://yandex.ru/collections/card/5bda017b5a29780083e7e092/
https://yandex.ru/collections/card/5bda0b145a2978008078cfd8/
https://yandex.ru/collections/card/5bce32181fe66d006bf7165a/
https://yandex.ru/collections/card/5bddb7802558e200432776e7/
https://yandex.ru/collections/card/5bcd927646db5800c967e25a/
https://yandex.ru/collections/card/5bcf10b9f3bc8800dddc5568/
https://yandex.ru/collections/card/5bd43e63ad79265185a8c4e7/
https://yandex.ru/collections/card/5bd685fa46db5883ce33402c/
https://yandex.ru/collections/card/5bd58e2c9e2e9f007bb82422/
https://yandex.ru/collections/card/5bcf0eddbfe3df00b691bdf8/
https://yandex.ru/collections/card/5bd582e046db58840a32f116/
https://yandex.ru/collections/card/5bceebc2bfe06a006d74d61c/
https://yandex.ru/collections/card/5bdadc48c9dc70003267cc24/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9fa7924e06c0066237dc9/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd6d8246db580045a91cfe/
https://yandex.ru/collections/card/5bd0dafaad792600c648d5fc/
https://yandex.ru/collections/card/5bdc466296e2c9003bf3e6bc/
https://yandex.ru/collections/card/5bd7096a8ba14abeb13a5a60/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd6ae755854d0058b804f1/
https://yandex.ru/collections/card/5bd2ed823f55aabccf14788a/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9baa1f0d00a00336b6eee/
https://yandex.ru/collections/card/5bdd655a46db58003a5d005e/
https://yandex.ru/collections/card/5bd9c75f3a86bf3226b4daca/
https://yandex.ru/collections/card/5bd6ce3446db588406335ad0/
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4538 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2381 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2563 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2795 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2562 lượt xem)
Hoạt động gần đây