UC Browser 7.0 Phiên Bản Chính Thức

UC Browser là một trình duyệt di động chuyên nghiệp được thiết kế bởi UC Mobile Limited. Nó được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng. UC Browser cho phép bạn truy cập vào Internet nhanh và trao đổi dữ liệu bất cứ lúc nào. Không chỉ bạn có thể chỉnh sửa blog của bạn, lướt trên diễn đàn trực tuyến và cộng đồng, gửi và nhận e-mail, nhưng cũng tải về các nguồn tài nguyên trực tuyến. Tất cả đều sẽ mang lại cho thế giới đầy màu sắc lớn vào tay của bạn, và cung cấp cho cuộc sống di động tuyệt vời dành cho bạn!

Đây là một tin tốt bạn đang chờ đợi!Hi, dear all

UC Browser is a professional mobile browser designed by UC Mobile Limited. It is offered totally free of charge for users. UC Browser enables you to access the Internet fast and exchange data at any time. Not only can you edit your blogs, surf around online forums and communities, send and receive e-mails, but also download online resources. All of which will bring the large colourful world into your pocket, and provide fantastic mobile life for you!

Here is a GOOD NEWS you are waiting for!What new in UC Browser 7.0• Optimized layout to provide more comfortable visual effect.

• Fancier UI experience

• More scientific menu arrangement

• Considerate Help Contents to help you understand your UC Browser.

• Rotate your screen as you like

• Support Flash 6 play online (only available on Symbian v3, v5, PPC 2005)

• Send downloaded files and bookmarks by bluetooth(Symbian)

• New function Sursor Mode and Zoom Mode help revive the PC effect. (Java)

• Bookmarks Top and Bottom function (Java)

• Click Dial key to enter Quick Visit, set sites mostly visited here. (Symbian)

down1 TẢI VỀ MIỄN PHÍ | Fix link (334.77 KB | 60 lượt tải)

Bạn cần ĐĂNG NHẬP thấy link miễn phí. Click vào Tôi không phải là người máy => Get link< để tải tập tin nhé
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4818 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2494 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2679 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2948 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2701 lượt xem)
Hoạt động gần đây