Townsmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Việt Hóa Cho Java

§ Phần 1:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 1.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 132x176, 176x220.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 132x176
Download - 176x220
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 2:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 2: Gold.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 128x160, 132x176, 176x208, 176x220, 240x320, 320x240.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 240x320
Download - 320x240 (xoay ngang màn hình)
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 3:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 3.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 128x160, 176x220, 208x208, 240x320.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 128x160
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 4:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 4.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ multiscreen.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 240x320
¤Nguồn: 5VNN.NET

--------------------
§ Phần 5:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 5.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 176x220, 240x320 s40 không phải multiscreen; còn lại là multiscreen hết.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128 - 128x160
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320 - s40
Download - 240x320 - s60
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 6:
¤Hình ảnh:¤Tên: Townsmen 6: Revolution.
¤Hãng sản xuất: Handy Games.

¤Thể loại: chiến lược.
¤Màn hình: multiscreen.

¤Ngôn ngữ: việt nam.

¤Việt Hóa và Upload: Ohyeah.

¤TẢI VỀ:

Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320 - s40
Download - 240x320 - s60
Download - 320x240
Download - 352x416
¤Nguồn: UCVN.TK

Đám mây từ khoá

Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4824 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2496 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2681 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2950 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2704 lượt xem)
Hoạt động gần đây