Townsmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Việt Hóa Cho Java

§ Phần 1:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 1.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 132x176, 176x220.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 132x176
Download - 176x220
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 2:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 2: Gold.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 128x160, 132x176, 176x208, 176x220, 240x320, 320x240.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 240x320
Download - 320x240 (xoay ngang màn hình)
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 3:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 3.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 128x128, 128x160, 176x220, 208x208, 240x320.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128
Download - 128x160
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 4:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 4.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ multiscreen.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 240x320
¤Nguồn: 5VNN.NET

--------------------
§ Phần 5:
¤Hình ảnh:¤Tên: ᔂ Townsmen 5.
¤Hãng sản xuất: ᔃ Handy Games.
¤Thể loại: ⠀ chiến lược.
¤Màn hình: ⠦ 176x220, 240x320 s40 không phải multiscreen; còn lại là multiscreen hết.
¤Ngôn ngữ: việt nam.
¤Việt Hóa và Upload: ⠝ HaiGiang ⠥.
¤TẢI VỀ:
Download - 128x128 - 128x160
Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320 - s40
Download - 240x320 - s60
¤Nguồn: ᔄ mobileforum.vn
--------------------
§ Phần 6:
¤Hình ảnh:¤Tên: Townsmen 6: Revolution.
¤Hãng sản xuất: Handy Games.

¤Thể loại: chiến lược.
¤Màn hình: multiscreen.

¤Ngôn ngữ: việt nam.

¤Việt Hóa và Upload: Ohyeah.

¤TẢI VỀ:

Download - 128x160
Download - 176x208
Download - 176x220
Download - 208x208
Download - 240x320 - s40
Download - 240x320 - s60
Download - 320x240
Download - 352x416
¤Nguồn: UCVN.TK
Bài trướcBài sau

Đám mây từ khoá

Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4664 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2458 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2640 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2879 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2640 lượt xem)
Hoạt động gần đây