• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Tạo Logo Android v1 Cho Wap Online

logo
Dòng 1:

Dòng 2:

Khoảng cách giữa 2 chữ:(nếu chữ ở dòng 1 nhiều thì khoỏang cách bạn nên để số cao sẽ hiển thị đẹp)

Thảo luận

admin
test aaaaa
09/05/2015

Danh mục

Cùng chuyên mục

Top xem nhiều