Tác dụng của Thẻ Meta

Tác dụng của thẻ meta?
Thẻ meta là một cách tuyệt vời dành cho nhà quản trị trang web để cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin về trang web của họ. Thẻ meta có thể được dùng để cung cấp thông tin tới tất cả các loại máy khách và mỗi hệ thống chỉ xử lý thẻ meta mà chúng hiểu và bỏ qua các thẻ meta còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> của trang HTML của bạn
Thẻ <meta> trong HTML là rất nhiều, lên google tìm và đọc về chúng cũng khá đơn giản, nhưng những thẻ <meta> nào cần thiết trong SEO thì ít người nói đến. Dưới đây là các thẻ <meta> cần thiết nhất trong SEO khi thiết kế web:
1. Meta Title:
<title>tiêu đề</title>
Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.
Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (...) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa.
2. Meta Description:
<meta name="description" content="mô tả" />
Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự, nhưng bạn cũng không nên cut (...) mô tả nếu nó dài hơn 160 ký tự. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài trong khoảng 160-250 ký tự để hiển thị đầy đủ mô tả.
3. Meta Keywords:
<meta name="keywords" content="từ khóa" />
Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm cũng không đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEO mũ đen đã lạm dụng thẻ này quá. Nhưng bạn vẫn nên có thẻ này, dù sao cũng tường minh và sau này sẽ cần thiết.
4. Meta Robots:
<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo:allBọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định).
none Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết.
index Đánh chỉ số trang Web.
noindex Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.
follow Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó.
nofollowBọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang.
noarchive Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.
nocache Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.
nosnippet Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).
noodp Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.
noydir Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..
5. Meta Revisit After:
<meta name='revisit-after' content='1 days' />
Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.
6. Meta Content Language:
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.
7. Meta Content Type:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Meta Content Type là thẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.
8. Link Favicon:
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
Link Favicon là thẻ hiển thị icon của website trên trình duyệt, thẻ này cũng khá cần thiết trong SEO.
Kết luận: Sau khi đi qua tìm hiểu các thẻ trên, tổng kết lại website của bạn nên có những thẻ sau để các bộ máy tìm kiếm hiểu và index nhanh nhất.
1. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
2. <link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
3. <meta http-equiv="content-language" content="vi" />
4. <title>tiêu đề/title>
5. <meta name="description" content="mô tả" />
6. <meta name="keywords" content="từ khóa" />
7 <meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
8. <meta name='revisit-after' content='1 days' />
Bài trướcBài sau
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4317 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2275 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2430 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2621 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2396 lượt xem)
Hoạt động gần đây