Ninja, Cách Kiếm Yên Cho Các Bạn Chăm Chỉ

trong qúa trình chơi ninja school,mình nhận thấy để kiếm được nhiều yên khá khó với các bạn và hôm nay mình sẽ chia sẻ cách kiếm yên rễ cho bạn đập đồ nhé,được đồng nào hay đồng ấy. Vào 5-6 giờ sáng bạn hãy tranh thủ đi đánh quái nhỏ hơn hoặc bằng lv của mìh nhé. Đặc biệt là tinh anh và thủ lĩnh sẽ xuất hiện nhiều tại các khu và ta chỉ cần ăn tinh anh nếu mạnh thì ăn thủ lĩnh cũng đk và xog sẽ nhận đk và nghìn yên,cứ như thế rồi sẽ giàu. Có công mài sắt có ngày nên kim. Nhớ chăm chỉ nhé nhưng cũng phải lo học nhé.
Cảm ơn-linhongame sv5
Hôm qua, 10:03
Bài sau
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
DavidJarma: shoplifting addiction
<a href="http://xanaxdhl.com/#">generic for xanax</a>
getting off tramadol
<a href=http://xanaxdhl.com/#>xanax tablets</a>
substance addiction
<a href="http://werxanax.com/#">generic for xanax</a>
steroids addiction
<a href=http://werxanax.com/#>xanax pills</a>
rehabilitation therapy
AnthonyAmush: detox
<a href="http://xanaxdhl.com/#">xanax</a>
tramadol without a prescription
<a href=http://xanaxdhl.com/#>xanax pills</a>
symptoms of mdma use
<a href="http://werxanax.com/#">generic for xanax</a>
alcohol addiction centers
<a href=http://werxanax.com/#>xanax pills</a>
narcotic withdrawal timeline
ThomasLag: drug rehab los angeles
<a href="http://xanaxdhl.com/#">lorazepam vs xanax</a>
signs of ice withdrawal
<a href=http://xanaxdhl.com/#>how long does xanax stay in your system</a>
crank addict
<a href="http://werxanax.com/#">how long does xanax stay in your system</a>
hallucinogens withdrawal symptoms
<a href=http://werxanax.com/#>how long does xanax stay in your system</a>
addiction solutions
WilliamZer: signs someone is using meth
<a href="http://xanaxdhl.com/#">lorazepam vs xanax</a>
symptoms of meth withdrawal
<a href=http://xanaxdhl.com/#>xanax pills</a>
medication to stop opiate withdrawal
<a href="http://werxanax.com/#">generic xanax</a>
addiction forum
<a href=http://werxanax.com/#>xanax bars</a>
signs of withdrawal from meth
Williammup: narcotic withdrawal medication
<a href="http://xanaxdhl.com/#">generic xanax</a>
causes of addiction
<a href=http://xanaxdhl.com/#>lorazepam vs xanax</a>
symptoms of a coke addict
<a href="http://werxanax.com/#">xanax bars</a>
heroin drug abuse
<a href=http://werxanax.com/#>xanax online</a>
oxycontin withdrawal help
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4317 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2275 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2430 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2621 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2396 lượt xem)
Hoạt động gần đây