Ninja, Cách khinh công lên cao cho android

B1: tìm nơi cần kc
b2: androi kc đc 1 lần nên kc lần thứ nhất
b3: sau khi kc xong 1 lần ae dịch phải hoặc trái 2 lần rùi kc tiếp. Còn nếu muốn kc thẳng thì xong b2 ae dịch phải 2 lần, dịch trái 2 lần về vị trí cũ xong rồi kc tiếp.
NGUỒN -hoangpro-
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 5052 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2709 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2898 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 3166 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2924 lượt xem)
Hoạt động gần đây