[Nên Đọc] Những câu hỏi Tại Sao thời bây giờ

Taị sao xh laị có ngươì giaù và ngươì ngheò?
Taị sao laị có ngươì khôn(tminh) và ngươì ngốc(đần)?
Taị sao laị có ngươì tốt và ngươì xâú?
Taị sao laị có ngươì tham tìên và ngươì chê tìên?
Taị sao laị có ngươì đẹp và ngươì xâú?
Taị sao taị sao và taị sao con ngươì laị sôńg 1 cách gỉa taọ, ít kỉ, và đâỳ toan tińh...chỉ nghĩ cho ban̉ thân miǹh mà ko nghĩ cho ngươì khác...dù chỉ là cảm xúc..
Bài trướcBài sau
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4724 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2473 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2652 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2907 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2670 lượt xem)
Hoạt động gần đây