• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Hỏa Ấn Anh Hùng Biển Cả II Mod Ver 2 Và Code Vũ Khí cho Java

Bản Mod Ver 2 có chút thay đổi so với Ver 1:
- Độ khó cao hơn
- Công kích và thuộc tính vũ khí hoàn toàn thay đổi
- Thêm rương đồ và tăng vàng nhận được khi clear map phụ
- Thêm 2 Vũ khí mới!
- "Ít time" nên không up hình, huynh đài nào tải về chơi xong up có gì up hộ, tại hạ xin cảm kích vô cùng T.T!


- Code Hex và Dec vũ khí Anh Hùng Biển Cả II Bản thường:
00- Kiếm Sắt
01- Đao
02- Phong Kiếm
03- Kiếm Bạc
04- Xuyên Giáp Đao
05- Kiếm Thiên Thạch
06- Đại Đao
07- Đoản Kiếm
08- Anh Hùng Kiếm
09- Kiếm Chiến Binh
0A- Thương Sắt (10)
0B- Giáo (11)
0C- Lao Ném (12)
0D- Thương Maginot (13)
0E- Lôi Thương (14)
0F- Thương Bạc (15)
10- Anh Hùng Thương (16)
11- Vong Nguyệt Thương (17)
12- Thương Quỷ (18)
13- Phá Hoại Thương (19)
14- Vương Thương (20)
15- Rìu Sắt (21)
16- Rìu Thép (22)
17- Rìu Nhẹ (23)
18- Rìu Ánh Sáng (24)
19- Hỏa Rìu (25)
1A- Đại Đoản Rìu (26)
1B- Rìu Chí Mạng (27)
1C- Rìu Cuồng Nộ (28)
1D- Rìu Ma Thuật (29)
1E- Vuốt Quỷ Sodom (30)
1F- Cung Sắt (31)
20- Cung Thép (32)
21- Cung Bắn Tỉa (33)
22- Cung Vệ Binh (34)
23- Đại Cung (35)
24- Anh Hùng Cung (36)
25- Huyết Cung (37)
26- Gậy Cứu Thương (38)
27- Gậy Hồi Phục (39)
28- Gậy Tầm Xa (40)
29- Gậy Ánh Sáng (41)
2A- Gậy Dịch Chuyển (42)
2B- Gậy Hấp Huyết (43)
2C- Thiên Hỏa (44)
2D- Hỏa Ngục (45)
2E- Hỏa Tinh Cầu (46)
2F- Tàn Úa (47)
30- Địa Viêm Chấn (48)
31- Hỏa Thư Quyển (49)
32- Tàn Tro (50)
33- Cuồng Phong (51)
34- Nộ Phong (52)
35- Thánh Phong (53)
36- Đoạt Mệnh (54)
37- Anh Hùng Thư Quyển (55)
38- Lôi Điện (56)
39- Địa Chấn (57)
3A- Lôi Thư Quyển (58)
3B- Cội Nguồn (59)
3C- Cuồng Lôi Thịnh Nộ (60)
3D- Thảo Dược (61)
3E- Bình Thuốc (62)
3F- Nước Thánh (63)
40- Khiên Sắt (64)
41- Khiên Lớn (65)
42- Điểu Khiên (66)
43- Khiên Phép Thuật (67)
44- Khiên Rồng (68)
45- Nhẫn Hồi Phục (69)
46- Nhẫn Cuồng Nộ (70)
47- Nhẫn Mặt Trời (71)
48- Nhẫn Vệ Binh (72)
49- Nhẫn Cầu Phúc (73)
4A- Nhẫn Phép Thuật (74)
4B- Nhẫn Tốc Độ (75)
4C- Nhẫn Phong Ấn (76)
4D- Nhẫn Phục Sinh (77)
4E- Nhẫn Di Chuyển (78)
4F- Đá Trắng (79)
50-Đá Đao (80)
51- Đá Hoàng (81)
52- Cuồng Loạn (82)
53- Phiên Rũ Thuật (83)
54- Ma Cuồng La (84)
55- Long Tiềm (85)
56- Lặng Thần (86)
57- Mòn Tinh (87)
58- Cuồng Lĩnh (88)
59- Mưa Phân Phép (89)
5A- Kiếm InCa (90)
5B- Giáo MonTe (91)
5C- Rìu Bập Thần (92)
5D- Cung Tà Thần (93)
5E- Gậy Hồ Lô (94)
5F- Hỏa Não (95)
60- Phong Xé (96)
61- Kỳ Tam Lan (97)
62- Kiếm Tôn (98)
63- Giáo Xé Giáp (99)
64- Kiếm Phan Lãnh (100)
65- Cung Tà Độc (101)
66- Thương Hỏa Lã (102)
67- Rìu Đại Lưỡi (103)
68- Vạn Dặm (104)
69- Hồn Thần (105)
6A- Kiếm Mông Cổ (106)
6B- Tu Lùng Sát (107)
6C- Rìu Truy Công (108)
6D- Rìu Mác (109)
6E- Dao Cùn (110)
6F- Kiếm Nam Châm (111)
70- Tởm Miên (112)
71- Song Hành (113)
72- Hấp Huyết (114)
73- Kiếm Quỷ (115)
74- Kiếm Hỏa (116)
75- Xoáy Đen (117)
76- Rìu Liềm (118)
77- Chùm Chói (119)
78- Tụ Huyết (120)
79- Nhẫn Sung Sức (121)
7A- Vòng Năng (122)
7B- Nhẫn Nhện (123)
7C- Nhẫn Thủ Vệ (124)
7D- Nhẫn Ma Long (125)
7E- Nhẫn Hên (126)

The End.
The End.

Thảo luận

DouglasAburi
<a href="#"></a> <a href="#"></a>
<a href="#"></a>

<a href="#"></a>
<a href=""></a>
21/08/2019
DouglasAburi
<a href="#"></a> <a href="#"></a>
<a href="#"></a>
<a href="#"></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
21/08/2019
DouglasAburi
<a href="#"></a> <a href="#"></a>
<a href="#"></a>

<a href="#"></a>
<a href=""></a>
21/08/2019
DouglasAburi
<a href="#"></a> <a href="#"></a>
<a href="#"></a>
<a href="#"></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
21/08/2019
DouglasAburi
<a href="#"></a> <a href="#"></a>
<a href="#"></a>

<a href="#"></a>
<a href=""></a>
21/08/2019

Danh mục

Cùng chuyên mục

Top xem nhiều