• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Centoriol 7.1 - Quản lí file pro

Đây là phần mềm quản lí, giải nén file khá pro dành cho dòng s40, có thể giải nén được file .rar, tạo file .jad. Ngoài ra trong lúc chờ giải nén các bạn có thể nghe nhạc, xem phim trên Centurion bản mới nhất.
Centoriol 7.1 - Quản lí file  pro

Giải nén *.rar và tạo file *.jad nè:
Centoriol 7.1 - Quản lí file  pro

Mở nhạc nghe trong lúc chờ:
Centoriol 7.1 - Quản lí file  pro

Thảo luận

Chú ý: Chưa có thảo luận nào. Hãy là người đầu tiên