Cách Hack Đi Hang Không Bị Diss Game Ninja School

Dùng thủ thuật phân thân và chỉ được phân thân ở 1 khu.
Ví Dụ: phân thân ở haruna khu 30 thì phải đi hang luôn ở haruna khu 30.
Khi vào hang không được có nhóm, có nhóm là bị diss.
Nếu kéo bạn bè thì đưa bạn bè làm key cho nó mở hang, xong mình thoát pt ra rồi vào hang là không bị diss.
-idiot-
Bài trướcBài sau
Bình luận
CHỈ THÀNH VIÊN MỚI CẤP QUYỀN BÌNH LUẬN
MỜI SỬ DỤNG BÌNH LUẬN QUA FACEBOOK
Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 4544 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 2382 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 2566 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 2799 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 2566 lượt xem)
Hoạt động gần đây