Cách Hack Đi Hang Không Bị Diss Game Ninja School

Dùng thủ thuật phân thân và chỉ được phân thân ở 1 khu.
Ví Dụ: phân thân ở haruna khu 30 thì phải đi hang luôn ở haruna khu 30.
Khi vào hang không được có nhóm, có nhóm là bị diss.
Nếu kéo bạn bè thì đưa bạn bè làm key cho nó mở hang, xong mình thoát pt ra rồi vào hang là không bị diss.
-idiot-
Bài trướcBài sau
Bình luận
Tên:

Facebook
cat Chuyên mục khác
thumuc Game Online Mobile ( 1171 lượt xem)
thumuc Truyện Hay ( 745 lượt xem)
thumuc Truyện Voz ( 864 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Ứng Dụng ( 1047 lượt xem)
thumuc Kiếm Tiền Trên Android ( 875 lượt xem)
Hoạt động gần đây