• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

[Avatar] Thủ thuật tăng tỷ lệ ăn trắng Game Tiến lên

Bươc 1 : kiếm bàn và làm chủ
Bước 2: đánh với đối thủ vài ván
Bước 3 : lấy acc khác vô bàn rồi thoát 3 lần
Bước 4 : sắn sàng với Đối thủ
lưu ý cứ mỗi ván ăn trắng ta lại đánh vài ván rồi mới làm lại
Đã test thành công 20 ván ăn trắng trên 5 lần

Danh mục

Cùng chuyên mục

Top xem nhiều