• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Auto Click Embed 3.4.1

*Cập nhật bản 3.4.1
- Fix lỗi thời gian click phím không chuẩn
- Thêm tuỳ chỉnh phím cài đặt ngay trong ứng dụng embed. Menu -> Phím cài đặt -> Ấn phím bất kì -> Lưu
- Thêm chức năng giữ phím, có thể auto di chuyển trong game. Ví dụ muốn giữ phím xuống 3 giây thì viết code như sau: -2:-3 -5
- Thêm chức năng tắt reset ram, chỉnh thời gian reset bằng 0 để tắt.
- Sửa phần mở code, lưu code thành dạng input.
- Fix 1 số lỗi nhỏ.
*Chức năng cũ:
- Mở code: đọc code ở danh sách tập tin
- Lưu code: lưu code vào máy hoặc thẻ nhớ
- Reset Ram: tự động giải phóng bộ nhớ
- Chỉnh ánh sáng
Code: Kalenz & Holyeyed
Mod by NhokTapYeu
Nguồn: Wtai.tk

Thảo luận

Chú ý: Chưa có thảo luận nào. Hãy là người đầu tiên